1000ste Gezonde School in primair onderwijs

Openbare Basisschool Utrecht Overvecht is de 1000ste basisschool die zich Gezonde School mag noemen.

Themacertificaat Bewegen en Sport

De school ontving op 6 juli het vignet Gezonde School. De school heeft het themacertificaat Bewegen en Sport behaald en is daarmee een voorbeeld voor alle andere basisscholen in Nederland.

Vier pijlers

De vier pijlers van Gezonde School zijn: educatie, signaleren, schoolomgeving, en beleid. Arianne Westhuis, programmaleider Gezonde School: “Als een school volgens de Gezonde School-aanpak werkt, kan zij het vignet Gezonde School aanvragen. De school wordt getoetst op kwaliteitscriteria die door experts zijn geformuleerd.” Onderdelen hiervan zijn dat kinderen voldoende beweegtijd krijgen, een gymdocent de lessen geeft, de school samenwerkt met sportverenigingen en naschools sporten stimuleert.

Gezonde leefstijl in DNA 

Arianne Westhuis, programmaleider Gezonde School: “Het is onze ambitie dat een gezonde leefstijl in het DNA van elke school in Nederland zit. Zo maken we Nederland gezonder. Elke school in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo kan werken met de Gezonde School-aanpak. Door binnen een bepaald gezondheidsthema te werken aan vier pijlers veranker je de aandacht voor gezondheid binnen de school en dát is wat werkt.” Er op dit moment ruim 1400 Gezonde Scholen in Nederland.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld