1659 basisscholen aan de slag met muziek

Wat begon met 15 scholen als Vroege Starters, groeide in drie subsidierondes uit tot een landelijke beweging voor muziekonderwijs op de basisschool. In de laatste ronde hebben dit jaar 641 scholen uit heel Nederland subsidie gekregen om de komende drie jaar te investeren in meer en beter muziekonderwijs.

Enthousiasme in het hele land

Het Fonds voor Cultuurparticipatie startte in 2015, in opdracht van het ministerie van OCW, met de Impuls muziekonderwijs om scholen de kans te geven te investeren in meer en beter muziekonderwijs. Dit doen de scholen o.a. door een samenwerking aan te gaan met een muzikale partner en de deskundigheid van de leerkrachten te vergroten. De regeling begon met 15 scholen die als Vroege Starters aan de slag gingen met het verbeteren van hun muziekonderwijs. Vanwege het succes van de drie subsidierondes die volgden, werd het budget door de minister van OCW tijdens de looptijd van de regeling verhoogd. Uiteindelijk kwam daarmee het totale budget van de drie rondes samen op ongeveer €27 miljoen en brachten de 641 scholen uit de derde ronde het totaal aantal gehonoreerde scholen op 1659. 'Deze regeling heeft ons laten zien hoeveel enthousiasme en motivatie er leeft voor muziek bij scholen in het hele land. We vinden het als landelijk fonds heel mooi dat wij daar, samen met onze partners, aan kunnen bijdragen. Samen met al deze basisscholen en de pabo’s zijn we hiermee goed op weg naar meer, beter en structureel muziekonderwijs in heel Nederland', aldus Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie

Bij de bron aangepakt

Naast de Impuls muziekonderwijs heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie met een subsidieregeling voor pabo’s de basis gelegd om beter muziekonderwijs bij de bron te verankeren. Samen met de Impuls muziekonderwijs zorgt dit voor een directe kwaliteitsslag in de klas en een investering in de toekomst. In totaal ontvangen 36 pabovestigingen subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie, waarmee 85% van alle toekomstige leerkrachten aan de slag kan met beter muziekonderwijs. Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs en de regeling voor pabo’s zijn onderdeel van dit programma en sluiten aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs in heel Nederland. Dit programma is een samenwerking van het ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het LKCA en Stichting Méér Muziek in de Klas.

Kijk voor meer informatie over de Impuls muziekonderwijs op: www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/impuls-muziekonderwijs 

Foto © Dimitri Hakke


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld