Aantal zittenblijvers stijgt

Er zijn vorig jaar meer scholieren blijven zitten en daarmee is een dalende trend gebroken. Leerlingen zijn ambitieuzer geworden en leggen de lat soms té hoog, zeggen deskundigen, aldus het AD.

Dalende trend gebroken 

Jarenlang daalde het aantal zittenblijvers en het aantal leerlingen dat zakte voor het examen. Uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat vorig jaar 54.720 scholieren niet over gingen of zakten.

Hoge ambities leerlingen

Het ministerie van Onderwijs, DUO en koepelorganisatie VO-raad denken dat de stijging verklaard wordt door steeds hogere ambities van leerlingen. Bij een dubbeladvies, zoals vmbo-havo, kiezen leerlingen steeds vaker voor het hoogste niveau. Sommigen leggen daarmee de lat té hoog en blijven zitten. Tea Jonkman van DUO noemt dat veel leerlingen dan kiezen voor blijven zitten omdat afstromen naar een lager niveau vaak meer voelt als falen. De verklaring van de drie instanties is nog niet bewezen en vraagt om verder onderzoek.

Lente- en zomerscholen

Jonkman zegt dat het aantal zittenblijvers nog hoger was geweest als er vorig jaar niet flink was geïnvesteerd in lente- en zomerscholen. Dat zijn bijspijkerweken voor leerlingen die niet over dreigen te gaan. Ze hebben een gunstig effect, want bijna 80 procent van de deelnemers gaat na de bijlessen over.

Havo en vwo opvallend

De stijging is te zien in alle leerjaren en op alle niveaus. Wel valt het aantal scholieren op dat blijft zitten in havo 4 (13,8 procent, ofwel 9.300 havisten) en het aantal vwo'ers dat voor het examen zakt (7,5 procent, 1.200). In beide groepen kwam er een procent aan zittenblijvers bij. Ook in de brugklas blijven veel leerlingen zitten. Dat aantal lag daar jaren tussen de 2,2 en 2,5 procent, maar steeg vorig jaar naar 3,3 procent.

 


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld