Akkoord voor LOB in schoolplan

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft een akkoord bereikt met de VO-raad, de NVS-NVL (Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders) en de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL) over Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). In het akkoord staat onder andere dat scholen voortaan het beleid over LOB in het schoolplan moeten opnemen.

Landelijke normen

De motie Duijsenberg vroeg om landelijke normen waaraan loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten moeten voldoen. Dit omdat te veel jongeren te vaak uitvallen in het vervolgonderwijs of switchen van opleiding omdat ze geen goede voorbereiding op de studiekeuze en voorlichting over het aanbod hebben gehad.

‘Er ligt nu een akkoord waar alle partijen uit het veld het mee eens zijn. Dat die normen er nu zijn, geeft ons de mogelijkheid om scholen kritisch aan te spreken als ze er niet aan voldoen. Ook de onderwijsinspectie neemt LOB serieuzer mee in haar toezicht’, aldus LAKS.

Het akkoord

Het akkoord bestaat uit de volgende punten:

  • Scholen organiseren voldoende LOB-activiteiten
  • LOB-beleid wordt vastgelegd in het schoolplan
  • Scholen organiseren een samenhangend LOB-programma waarbij ze rekening houden met het keuzeproces van de leerling
  • Binnen de school is deskundigheid hierover in huis of de scholen gaan zich professionaliseren
  • De school evalueert het LOB-beleid met de MR en neemt daarin leerlingtevredenheid mee.

Voorbereiding toekomst

De bedoeling is dat elke school én scholier de voorbereiding op de toekomst serieus gaat nemen. Volgens het LAKS verloopt de overstap vanuit het VO naar het vervolgonderwijs problematisch: veel studenten vallen uit of maken een verkeerde studiekeuze. Het LAKS hoopt dat de LOB ambitieagenda de problemen oplost.

Loopbaandossier

De scholier blijft uiteraard zelf (mede)verantwoordelijk voor LOB. Een school mag dus ook een inspanningsverplichting formuleren. Onderdeel van die inspanning wordt de opdracht je oriëntatie op de toekomst vast te leggen in bijvoorbeeld een loopbaandossier.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld