Allochtone leerling minder toegerust hbo

Volgens deskundigen worden allochtone jongeren niet goed voorbereid op het hoger onderwijs. Jongeren met een niet-westerse achtergrond vallen vaker uit op het hbo dan niet-westerse studenten. Ook wisselen ze vaker van studie. Uit cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt dat de helft uitvalt (een kwart) of na het eerste jaar van studie wisselt (ook een kwart). Van de autochtonen die doorstromen vanuit het mbo wisselt of stopt een derde, aldus het AD.

Taalachterstanden

Maurice Crul, hoogleraar diversiteit en onderwijs: ,,Turken en Marokkanen zijn oververtegenwoordigd op de route via het mbo. Door taalachterstanden kwamen ze niet op de havo, maar het vmbo terecht.” Op het hbo struikelen ze dan over Nederlands, Engels en wiskunde.

Vrijheid

Deze leerlingen worden vanuit hun omgeving niet klaargestoomd om te studeren, aldus Youssef Azghari, docent aan Avans Hogeschool in Breda en promovendus aan Tilburg University. Hij onderzocht participatie binnen de Marokkaanse gemeenschap. Studenten uit Marokkaanse gezinnen missen voorbeelden en kruiwagens, zijn het niet gewend om open te communiceren en problemen te benoemen zoals dat wordt vereist op het hbo. Ze leren niet met vrijheid omgaan.

Kiezen

Azghari: ,,Marokkaanse kinderen hebben thuis veel minder te kiezen dan autochtone, Nederlandse leeftijdsgenoten.” Binnen niet-westerse gezinnen worden kinderen min of meer gedwongen om een studie te volgen die binnen de gemeenschap aanzien heeft en waarvan baanzekerheid wordt verwacht. Het gaat dan om studies als economie, bedrijfskunde, rechten en accountancy. Als de studenten dan aan een studie beginnen missen ze motivatie omdat de studie niet bij hen past. Een op de drie niet-westerse studenten met een havodiploma bedenkt zich en gaat na het eerste jaar met een andere studie verder, onder autochtonen is dat een op de vijf.

Voorlichting en brede brugklas

Er moet meer voorlichting gegeven worden aan leerlingen én hun ouders, zeggen Crul en Azghari. Het zou ook helpen als jongeren meteen vanuit groep 8 of een brede brugklas naar de havo doorstromen, zegt Crul. ,,Of, als zo veel jongeren de route via het mbo gebruiken, zorg dan dat ze op het mbo worden voorbereid op het hbo.”


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld