Eindtoets geen perfecte graadmeter

Uit onderzoek blijkt dat de eindtoets geen perfecte graadmeter is voor het niveau van een leerling. De diverse eindtoetsen die alle leerlingen van groep acht maken, zijn van verschillend niveau en daardoor niet vergelijkbaar. Een leerling kan op de ene toets hoger scoren dan de andere toets, zo blijkt uit onderzoek van de Expertgroep Toetsen PO in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Dit meldt de PO-Raad.

Second opinion

De PO-Raad hecht al langer aan het advies van een school die een leerling acht jaar lang heeft gevolgd, getoetst en meegemaakt. De eindtoets is een momentopname die kijkt naar prestaties op taal en rekenen. Sinds schooljaar 2014/2015 geldt de eindtoets dan ook als een soort second opinion. Bij een hogere score op de eindtoets is de school verplicht om in overleg met ouders het schooladvies te heroverwegen en eventueel naar boven bij te stellen. Naar beneden bijstellen is nooit aan de orde.

Maatwerk

Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad: ,,De eindtoets wordt nu vaak gezien als absolute waarheid, maar of een kind een hoger advies hoort te krijgen, is altijd maatwerk. Zowel op een te laag niveau als op een te hoog niveau worden ingeschaald en altijd boven je kunnen moeten presteren, is niet goed voor een kind.’’ De Raad vindt het belangrijk dat de eindtoetsen snel vergelijkbaar worden gemaakt en is blij dat hiertoe al eerste stappen worden gezet. Alleen dan kan deze echt dienst doen als tweede onafhankelijk advies.

Geen vroegselectie

De PO-Raad wil af van de vroegselectie en meer focussen op doorstroom van leerlingen naar vervolgonderwijs. Ze meent dat kinderen nooit allemaal op hetzelfde moment even ver in hun ontwikkeling zijn en is daarom voorstander van brede brugklassen en dubbele schooladviezen voor leerlingen van wie het niveau niet direct duidelijk is. Ook vindt ze dat leerlingen opleidingen moeten kunnen stapelen. Kinderen moeten gedurende hun hele schoolcarrière kunnen veranderen van niveau. ,,Pas dan kunnen alle leerlingen hun talenten optimaal ontwikkelen en kunnen we echt zorgen voor kansengelijkheid’’, aldus Van Hoepen.

Dit jaar maken ruim 180.000 leerlingen van groep acht de eindtoets.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld