Format voor werkplan op Platform Werkdruk

Zijn de oorzaken van werkdruk op school bekend en besproken in het team? Dan is het tijd voor de aanpak ervan. Om dat te doen, heeft het Arbeidsmarktplatform PO het format werkplan ‘Samen werken aan werkdruk’ ontwikkeld. Hiermee kun je doelstellingen en acties formuleren en de gewenste resultaten in kaart te brengen.

Thema's werkdruk

In het format benoemen teams hun werkdrukthema’s. Bij elk thema komt een beschrijving te staan van onder andere welke doelen zij willen bereiken, wat het gewenste resultaat is, wat de activiteiten zijn en wie die uitvoeren. Ook kunnen teams hun gekozen aanpak door het format makkelijker evalueren. Het werkplan helpt teams om de gekozen aanpak behapbaar en overzichtelijk te maken.

Werkdrukvermindering

Iedere school kan werkdruk tegengaan door die bespreekbaar te maken en een passende aanpak te kiezen. Vanuit die gedachte ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO in 2018 het digitale Platform Werkdruk: www.platformwerkdrukpo.nl. Het format werkplan hoort bij Stap 3: Aanpakken. Daar staat ook een voorbeeld van een ingevuld werkplan.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld