'Geef geen cijfers'

Cijfers geven werkt niet. De Britse professor Dylan Wiliam pleit ervoor de kennis van leerlingen niet te meten in een toets aan het einde van een lesperiode. Hij adviseert continu te evalueren of leerlingen de stof hebben begrepen en ze feedback geven.

Cijfer dodelijk voor nieuwsgierigheid

Een groep leraren ondersteunt de aanpak van Wiliam, meldt AD. Zij menen dat het dodelijk is voor de nieuwsgierigheid van leerlingen en het ook niet helpt om de stof te leren. Wiskundedocent Jörgen van Remoortere kan zich ook vinden in de aanpak. Met collega's Arjan Moree en Martin Ringenaldus richtte hij de Facebookgroep 'Actief leren zonder cijfers' op.

Uitholling

Cees van der Vleuten, hoogleraar onderwijskunde aan de Maastricht University, juicht het toe dat leraren van de klassieke beoordeling met cijfers af willen. 'Toetsing moet in dienst staan van het bevorderen van beter leren. Door alleen cijfers te geven, raakt dat uitgehold.'

Modules

Op het Cartesius 2 in Amsterdam vindt schoolleider Martijn Meerhoff het ook genoeg geweest met de cijfers. Leerlingen van havo/vwo hebben twee lange lessen per dag in groepen van vijftig leerlingen waarbij twee docenten aanwezig zijn. Ze krijgen geen vakken maar modules met een centraal thema. Blijven zitten kan niet en cijfers kennen de leerlingen niet.

Falen is moment van reflecteren

De aanpak vraagt veel van docenten. Meerhoff: 'Ze geven bijvoorbeeld niet langer les op één vakgebied. In de module 'Amsterdam' komt geschiedenis, kunstgeschiedenis, Engels en filosofie voorbij. Ook moeten leraren continu feedback geven en per scholier bedenken wat de beste strategie is om hem zich verder te laten ontwikkelen. Het scherpt de docenten en de leerlingen. We willen dat leerlingen autonoom worden en beter leren. Ze mogen zelf hun strategie bepalen en falen is geen ramp, maar een moment om te reflecteren.'

Effect

Meerhoff ziet dat het effect heeft: 'leerlingen kunnen beter dan andere 12-jarigen hun functioneren beoordelen.' Van ouders hoort hij dat de gesprekken aan tafel veranderen. De kinderen praten mee over verkiezingen en wat in de krant staat. De school van Van Remoortere is nog niet om. In de toetsweek hadden leerlingen wiskunde niet erg goed gemaakt, omdat ze zich op de vakken hadden geconcentreerd waarvoor ze wel een cijfer kregen. Van Remoorte: 'Het mooist vind ik dat ouders opmerken dat hun leerlingen weer nieuwsgierig worden van de lessen.'


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld