Geld voor salaris docent naar huisvesting

De helft van de scholen in het basis- en speciaal onderwijs geeft minder uit aan personeel dan het ministerie voor dat doel overmaakt. Er wordt geld dat bestemd is voor salarissen gebruikt voor huisvesting. Dat meldt het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) na eigen onderzoek.

Lumpsum

Scholenbesturen mogen nu binnen de lumpsum-systematiek naar eigen inzicht bepalen waar ze het geld aan besteden. D66-kamerlid Paul van Meenen pleitte al voor een andere aanpak. Hij wil dat niet de schoolbesturen, maar schoolteams en directeuren bepalen hoe het geld wordt besteed. De Onderwijsraad komt in juli 2018 met een advies over de financiering van het onderwijs en hoe daarmee de kwaliteit te bevorderen valt.

Minder naar salaris

De AOb pleit voor een schot tussen personeelsuitgaven en andere kosten. De PO-raad zegt te begrijpen dat scholen keuzes maken voor minder personele uitgaven. Besturen krijgen niet alleen te weinig voor personeel, maar ook 375 miljoen euro te weinig voor bijvoorbeeld huisvesting, schoonmaak en leermiddelen.

85 procent voor salaris

Het rijk keert aan schoolbesturen twee bedragen uit, een voor personeel (85 procent) en een voor overige kosten (15 procent). Volgens het ministerie is dat sober, maar genoeg voor ‘doelmatig onderwijs’. De bestedingen in 2016:

  • 53 procent geeft minder uit aan personeel dan de norm van 85 procent van de rijksbijdrage
  • 18 procent geeft substantieel minder uit aan personeel (minder dan 82 procent) maar pot op, en geeft meer uit aan huisvesting en overige kosten
  • 28 procent geeft royaal meer uit aan personeel (meer dan 88 procent), vooral besturen met hoge ouderbijdragen en besturen die geld uit eigen vermogen vrijmaken

 Bron: AOb


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld