Gratis schoolbus naar Watersnoodmuseum

Foto © Joop van Houdt

Vanaf 1 februari 2018 wordt het voor scholen in en rondom Zeeland makkelijker om over watersnoden uit de geschiedenis te leren. Er gaat een jaar lang een gratis bus rijden naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Educatief programma

‘Inmiddels hebben dertig basisscholen in Zeeland zich ingeschreven op het eenmalige aanbod’, vertelt museumdirecteur Siemco Louwerse. Deelnemende scholen doorlopen in het museum een educatief programma dat ook aandacht schenkt aan hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen in relatie tot de klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Cultuur-historisch belang

Louwerse zou het toejuichen als het initiatief ook dieper in het land navolging krijgt en leerlingen uit heel Nederland naar het museum brengt. ‘De watersnoodramp is opgenomen in de canon van de vaderlandse geschiedenis; één van de vaste onderwerpen dus die het onderwijs moet behandelen. Het kabinet vindt dat iedereen minstens de plekken moet bezoeken die cultuur-historisch van belang zijn.’

Watersnoodramp 1953

Het gratis busvervoer geldt gedurende het 65e herdenkingsjaar van de watersnoodramp uit 1953. De 'Watersnoodmuseumbusdienst’ wordt gereden door vervoersbedrijf AMZ. De primeur is 6 februari 2018 voor de Theo Thijssenschool uit Zierikzee, gevolgd door De Ravenstein in Vlissingen.

Het Watersnoodmuseum biedt ook (gratis) lesmateriaal. Je kunt dit downloaden op www.watersnoodmuseum.nl

Bron: AD


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld