Handreiking Ruimte in Regels

Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs publiceren de handreiking ‘Ruimte in Regels’.

“Het gaat er niet om dat je het goede doet voor de inspectie. Het gaat erom dat je het goede doet voor kinderen, ouders en het onderwijs.” Rutger Meijer, Inspectie van het Onderwijs.

Administratie

Leraren ervaren de administratie - die er naast het lesgeven bij komt kijken - nogal eens als last. Soms lijkt het behoorlijk onduidelijk wat er allemaal moet in het onderwijs. Veel leraren vragen zich af hoe alle administratie bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Niemand is immers leraar geworden om allerlei overbodige administratie bij te houden. Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs publiceren daarom een handreiking over administratie en verantwoording in het onderwijs, getiteld: ‘Ruimte in Regels’.

Duidelijkheid

De handreiking is geschreven om leraren duidelijkheid te geven over administratie en verantwoording en wat de onderwijswet- en regelgeving hierin nu eigenlijk precies vraagt. In de handreiking staat hoeveel ruimte u heeft om hier zelf vorm aan te geven. Want die professionele ruimte is groter dan leraren soms denken. Het ministerie en de inspectie willen het team, de school en het bestuur uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. Een voortdurend gesprek over welke keuzes in onderwijs en verantwoording het beste zijn voor de leerlingen én werkbaar zijn voor de leraar. 

Wilt u meer weten of de handreiking digitaal bekijken? Ga naar www.leraar.nl/werkdruk  


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld