Investeringen in onderwijs worden zichtbaar in 2019

Het gaat voor onderwijs in 2019 om 831 miljoen extra, waarvan 646 miljoen euro voor het primair onderwijs. Dat betekent meer salaris en minder werkdruk voor leraren en een investering in onderwijskwaliteit.

Deze bedragen maken deel uit van 1,9 miljard euro die het kabinet in 2019 in totaal investeert in Onderwijs, Onderzoek en Innovatie. Daaronder valt onder meer ook de investeringen in cultuur en erfgoed en de maatschappelijke diensttijd.

OCW-begroting

De begroting van het ministerie stijgt dit jaar met 3,1 miljard euro naar een totaal van bijna 42 miljard euro. Daarvan gaat bijna 39 miljard euro naar het onderwijs, bijna 1 miljard euro naar Cultuur en ruim 1 miljard euro naar Wetenschap. Voor Media is ook meer dan 900 miljoen euro beschikbaar. Bekijk hier de infographic.

Onderwijs

In het primair onderwijs stijgt het totale budget in 2019 naar 11,3 miljard euro. Het kabinet heeft geld uitgetrokken tegen werkdruk (237 miljoen in 2019, oplopend naar 430 miljoen) en om de salarissen te verhogen (jaarlijks 270 miljoen). Andere investeringen in het onderwijs zijn gericht op het tegengaan van onderwijsachterstanden (130 miljoen in 2019, oplopend naar 170 miljoen) en verdere versterking van het technisch vmbo (70 miljoen in 2019, oplopend naar 100 miljoen).

Dat er wordt geïnvesteerd is ook zichtbaar in de gemiddelde onderwijsuitgave per leerling. Stond er in 2018 een bedrag van 6900 euro per leerling in het primair onderwijs op de begroting, voor 2019 loopt dat bedrag op naar 7500 euro per leerling. In het voortgezet onderwijs gaat het om een stijging van gemiddeld 8500 euro naar 8800 euro per leerling.

Cultuur en erfgoed

Met een investering van 4,8 miljoen euro kunnen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een bezoek brengen aan de Tweede Kamer

Lerarenbeurs

Eenmalig is het ongebruikte deel van het budget van de Lerarenbeurs uit 2018 ingezet (15 miljoen euro) om tegenvallers op te vangen, omdat dit anders zou terugvloeien naar de staatskas. Vorig jaar is veel geld vrijgemaakt om leraren met behulp van zo’n beurs de kans te bieden zich verder te ontwikkelen. Hoewel er breed gebruik is gemaakt van deze mogelijkheid, bleef een deel van het budget over.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld