Jongeren in actie tegen schuldenstelsel

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) organiseert samen met LSVb, JOB, ROOD en FNV Jong een mars tegen het schuldenstelsel op zaterdag 24 november in Den Haag. De belangenbehartiger van scholieren heeft zich bij de invoering van het zogenoemde leenstelsel al verzet. Nu de gevolgen volgens het LAKS ook onacceptabel blijken, blijven zij zich verzetten. LAKS-voorzitter Jordy Klaas: ‘Scholieren moeten zich diep in de schulden steken om te kunnen studeren. Zo biedt het onderwijs niet meer de gelijke kansen die het zou moeten bieden.’

Schuldenstelsel zorgt voor kansongelijkheid

Voorzitter Klaas: ‘Het onderwijs is met het schuldenstelsel niet altijd meer voor iedereen toegankelijk. De gelijke kansen die het onderwijs zou moeten bieden, worden zo niet meer geboden.’ De scholierenorganisatie waarschuwt dat dit ook gevolgen heeft voor de hele samenleving. Volgens het LAKS zorgt de kansenongelijkheid in het onderwijs voor een kloof verder in de maatschappij. De studentenbonden kwamen eerder dit jaar ook al met het bericht dat studenten na het afstuderen nog moeilijk een huis kunnen kopen, omdat ze door hun hoge schuld bijna geen hypotheek meer krijgen.

Gevolgen leenstelsel

De gevolgen van het leenstelsel zijn volgens het LAKS groot voor alle jongeren, zeker nu er een structureel hogere rente komt op de studieschuld en blijkt dat de beloofde investeringen in het onderwijs uitblijven. ‘Het is daarom dat we met zoveel jongerenorganisaties dit organiseren, bijna iedereen krijgt met de problemen van het schuldenstelsel te maken. Het is goed dat we de krachten bundelen.’


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld