‘Jouw taal hoort bij jou’ voor het vmbo

In samenwerking met het Cedin heeft de IJsselacademie een aangepaste uitgave van de lesbrief ‘Jouw taal hoort bij jou’ uitgebracht, speciaal voor vmbo-leerlingen in regio’s waar thuis ook dialect gesproken wordt.

Breed inzetbaar

In deze uitgave komen verschillende thema’s in korte hoofdstukjes aan bod. Leerlingen houden zich bezig met de rol die taal speelt in hun leven, hun identiteit en bij hun toekomstige beroep. De originele uitgave ‘Jouw taal hoort bij jou’ was gericht op de Friese situatie. In de heruitgave is ook ruimte voor andere regionale talen, zoals het onlangs erkende Nedersaksisch, het Limburgs of het Zeeuws. 

Onderzoek: vooral vmbo-leerlingen spreken dialect

De lesbrief is ontwikkeld naar aanleiding van recent onderzoek van de IJsselacademie, onder middelbare scholieren in Overijssel. Hieruit is gebleken dat vmbo-leerlingen vaker dialect spreken dan vwo-leerlingen en dat in de steden minder dialect gesproken wordt dan op scholen met veel leerlingen uit kleinere kernen en het buitengebied.

Attitude

Vooral in informele situaties zien de leerlingen van vandaag meerwaarde voor het gebruik van de streektaal. De verstaanbaarheid in formele situaties vormt een reden voor leerlingen om geen streektaal te spreken, ook als zij dit wel kunnen. Daarom besteedt de uitgave ‘Jouw taal hoort bij jou’ aandacht aan een positieve attitude ten opzichte van het spreken van regionale talen. 


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld