Landelijke Actieweek Thuiszitters

Van 8 t/m 12 mei vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats, een week vol activiteiten. Er zitten volgens het Steunpunt Passend Onderwijs VO nog steeds te veel jongeren thuis. Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem/haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden volgens de organisatie van de Actieweek.

Programma

Tijdens de actieweek vinden er regionale bestuurlijke bijeenkomsten plaats, ontmoeten onderwijs en zorg elkaar tijdens de landelijke bijeenkomst en kun je deelnemen aan een gratis webinar. Kijk hier voor een overzicht van alle activiteiten.

Toolbox thuiszitters

Als onderdeel van de thuiszittersaanpak zijn de afgelopen jaren veel brochures, handreikingen, modellen en websites ontwikkeld. Al deze documenten kun je vinden in een toolbox. Aan het eind van de actieweek wordt deze toolbox aangevuld met de opbrengsten uit de Landelijke Actieweek Thuiszitters.

Steunpunt Passend Onderwijs VO

De Actieweek wordt georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad samen met de PO-Raad, de MBO-raad, de VNG, de ministeries OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het NJI, Ouders & onderwijs, LECSO, IederIn, LAKS, het NCJ, de Raad van de Kinderbescherming, Lansbrekers, Bureau Onderwijsconsulenten en de Inspectie van Onderwijs.

 

 


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld