Leraren en schoolleiders presenteren voorstellen om onderwijsdoelen te herzien

Donderdag 10 oktober heeft de Coördinatiegroep van Curriculum.nu adviezen overhandigd aan minister Slob. Daarin staan voorstellen voor de basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs. Deze voorstellen moeten ervoor zorgen dat de landelijk vastgestelde onderwijsdoelen leerlingen nog beter laat voorbereiden op hun persoonlijke, maatschappelijke en werkende leven.

Duizenden mensen dachten mee

Zo’n 150 leraren en schoolleiders uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs en alle sectoren in het voortgezet onderwijs hebben in ontwikkelteams de benodigde kennis en vaardigheden vastgelegd voor negen leergebieden. In vijf consultatierondes dachten er gemiddeld zo’n 6000 mensen mee.

Kern en keuze

De leraren en schoolleiders hebben alleen de kern beschreven zodat lerarenteams meer eigen keuzes in de leerstof kunnen maken. De leraren en schoolleiders hebben keuzes gemaakt in wat belangrijk is voor alle leerlingen. Ze hebben dit zo uitgewerkt dat de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs soepeler voor leerlingen verloopt. Ook hebben de lerarenteams verbindingen gelegd tussen vakken en leergebieden.

Advies voor het vervolg

De Coördinatiegroep vindt het essentieel dat het onderwijsveld actief betrokken blijft bij de herziening van het curriculum. Na politieke besluitvorming moet de focus liggen op een bredere informatievoorziening aan en betrokkenheid van scholen.

De politiek is nu aan zet om te kijken of en wanneer er iets moet veranderen. Eerst moet minister Slob met een inhoudelijk voorstel komen om de voorstellen om te zetten in zogenaamde ‘kerndoelen’ in de Nederlandse wet.

Bekijk hier de samenvattingen van alle voorstellen.

Bronnen: Curriculum.nu en nos.nl. 


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld