Meest bevlogen personeel in het po

Van alle overheidssectoren is het personeel in het basisonderwijs het meest bevlogen. Zo’n 94 procent is trots op zijn werk en 88 procent is enthousiast over zijn beroep. Tegelijkertijd is het verzuim gestegen, mede door werkdruk. De tevredenheid van de pabo-studenten stijgt. Dit blijkt uit de Onderwijsatlas primair onderwijs 2017.

Ziekteverzuim door werkdruk

Van alle overheidssectoren is het personeel in het primair onderwijs het meest bevlogen. Zo’n 94 procent is trots op zijn werk en 88 procent is enthousiast over zijn beroep. Toch is het verzuim gestegen. In 2015 lag het verzuimpercentage met 6,4 procent hoger dan in 2014, toen het verzuim uitkwam op 6,1 procent. Het verzuimpercentage is het hoogst onder ouderen. Ook verzuimen zij gemiddeld langer dan hun jongere collega’s. Een kwart van het onderwijspersoneel ziet het werk deels als oorzaak van het verzuim. Voor deze groep is ervaren werkdruk de belangrijkste oorzaak.

Lerarentekort neemt toe

In heel Nederland neemt het lerarentekort toe; in delen van de Randstad, de Gelderse vallei en Centraal Groningen ontstaan waarschijnlijk de grootste knelpunten. Ongeveer een kwart van de leraren in het primair onderwijs is 55-plus. De gemiddelde leeftijd van leraren is het hoogst in Maastricht Mergelland en De Westelijk Mijnstreek: leraren zijn hier gemiddeld 45 jaar of ouder. Verder is vier procent van de leraren jonger dan 25 jaar. In delen van de Randstad, het midden van Nederland en Flevoland ligt het aandeel iets hoger dan dat landelijke gemiddelde.

Meer pabo-studenten tevreden

De instroom van pabostudenten stijgt licht, maar dat is onvoldoende om het lerarentekort op te lossen. De tevredenheid van de studenten stijgt. In 2017 is bijna driekwart tevreden met hun studie. In 2015 ontvangt verder bijna 79 procent van de startende leraren die van de pabo afkomen, begeleiding om vroegtijdige uitval te voorkomen.

Onderwijsatlas

De Onderwijsatlas bestaat uit een breed scala aan landkaarten, grafieken en cijfers. Deze geven een samenhangend beeld van de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt in het primair onderwijs. De Onderwijsatlas verschijnt voor de derde maal en is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO.

Bekijk hier de volledige pdf-versie van de Onderwijsatlas primair onderwijs 2017.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld