Minder klachten bij LAKS

Het LAKS blikt terug op een succesvol verloop van de 31e eindexamenklachtenlijn. Er zijn  minder klachten geweest dan voorgaande jaren. 177.097 t.o.v. 189.277 in 2017 en 204.302 in 2016.

De cijfers lijken er volgens het LAKS op te wijzen dat de examens beter zijn geworden. LAKS constateert ook een kwalitatieve verbetering van de klachten. De algemene klachten zijn met 5% afgenomen en inhoudelijke klachten met 9% toegenomen. Ook is de functie voor feedback goed gebruikt. Leerlingen zijn niet alleen kritisch, maar zien ook het belang van een goed examen.

Ook docenten hebben geklaagd

Maar liefst 48% van de deelnemers aan het examen Frans hadden een klacht over het examen en er waren meer dan 3.500 klachten over de tokkelbaanopgave (15-17) in het examen wiskunde voor vmbo-tl/gl). Veel voorkomende klachten gingen over geluidsoverlast, 4700 meldingen. Het LAKS kreeg bijna 100 meldingen over surveillanten die hakken droegen. Niet alleen leerlingen maar ook docenten, ouders en zelfs een professor van de Leidse Medische universiteit schreven het LAKS aan met klachten.

De wedstrijd voor het leukste commentaar is gewonnen door een leerling die schreef dat haar eigen doorzettingsvermogen toch echt wel een positief aspect aan het examen was.

Nuttige data

Het LAKS gaat komend jaar onderzoeken of de grote hoeveelheid data aangewend kan worden voor een onderzoek naar de voorbereiding op de SCE’s. Vooral klachten over slechte voorbereiding op een examen of onvoldoende lesuren van een bepaald vak kunnen ook later nog van nut zijn. Zo is de grote hoeveelheid specifieke klachten over de tokkelbaanopgave in het examen wiskunde voor vmbo-tl/gl rvoor het LAKS reeds reden geweest om de vakvereniging voor wiskundedocenten (NVvW) aan te schrijven. Komend jaar zullen ze ook scholen benaderen die significant vaker voorkomen in categorieën zoals “onvoldoende lesuren”.  

Het LAKS hoopt voor 1 juni een eindrapportage af te ronden over de data. De klachtenlijn gaat weer open tijdens het tweede tijdvak. Ook kunnen bij het LAKS terecht voor klachten over de digitale-en praktijkexamens. Het totaalaantal klachten zal dus nog veranderen.

Ga naar examenklacht.nl


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld