Scholen mogen zelf rekenexamen maken

Middelbare scholen en mbo-instellingen mogen voortaan zelf rekenexamens gaan maken voor hun leerlingen en studenten. Daarmee komt er een eind aan de landelijk verplichte rekentoets. Dat voorstel doen ministers Van Engelshoven en Slob (Onderwijs) vrijdag 9 november 2018 in een brief aan de Tweede Kamer.

Betere aansluiting op rekenonderwijs

Doordat rekenen voortaan een school- of instellingsexamen wordt, kan het examen beter gaan aansluiten bij het rekenonderwijs op school. Scholen behouden daarmee de vrijheid om te kiezen of ze rekenen geven als apart vak geven of als onderdeel van andere vakken. Ze krijgen daarnaast de ruimte om ook zelf de toetsing vorm te geven. De ‘oude’ rekentoets blijft nog enige tijd beschikbaar voor scholen die zelf nog geen schoolexamen hebben ontwikkeld.

Diploma

Nu rekenen onderdeel wordt van het schoolexamen, gaat het cijfer ook meetellen voor het behalen van het diploma. Dit gaat niet meteen voor alle leerlingen en studenten gelden, omdat zij en de scholen de tijd moeten krijgen om zich goed voor te bereiden op de examens. Bij leerlingen die dit jaar of volgend jaar op de middelbare school in hun laatste leerjaar zitten, telt rekenen nog niet mee. In het mbo gaat rekenen pas meetellen voor studenten die volgend studiejaar aan hun opleiding beginnen (niveau 2 tot en met 4).

De afgelopen jaren is door scholen en het ministerie veel geïnvesteerd in het rekenonderwijs. Leerlingen en studenten hebben mede daardoor steeds beter leren rekenen. Tegelijkertijd is het niveau nog niet goed genoeg, bleek eerder uit internationaal onderzoek. Daarom blijft het rekenonderwijs ook de komende jaren een speerpunt voor de ministers.

Curriculum

De ministers hopen nog dit jaar over het voorstel in gesprek te gaan met de Tweede Kamer. Naar verwachting kunnen de scholen dan begin volgend jaar geïnformeerd worden over de definitieve aanpak. De nieuwe werkwijze gaat gelden totdat er een nieuw curriculum is. Lerarenteams bekijken momenteel wat leerlingen in de toekomst moeten kennen en kunnen, ook op het gebied van rekenen.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld