Schoolbesturen stemmen in met cao-akkoord PO

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2018. Ruim 88 procent van de leden is positief over het akkoord. Verschillende vakbonden maken donderdag 28 juni ook bekend dat hun achterbannen instemmen met het akkoord. De cao wordt daardoorop 2 juli 2018 definitief getekend. Daarmee worden de salarisverhogingen voor alle medewerkers op 1 september van kracht.

Tweederde heeft gestemd

Meer dan twee derde van de leden van de PO-Raad heeft de afgelopen weken gestemd over het onderhandelaarsakkoord. Voorzitter Rinda den Besten: ,,Wat fijn dat zoveel schoolbesturen uit onze achterban hun stem laten horen. Dat vind ik goed nieuws. Daarnaast ben ik natuurlijk blij dat het akkoord is aangenomen. We hebben echter ook bezwaren tegen deze cao gehoord. Zowel van vóór- als tegenstemmers. Die nemen we natuurlijk mee in het vervolgtraject.’’ De nieuwe cao loopt tot 1 maart 2019.

Loonsverhoging van 2,5%

Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen met deze cao op 1 september 2018 een generieke loonsverhoging van 2,5%. Leraren krijgen daarnaast een hogere salarisschaal, het verschilt per leraar wat dit voor het salaris betekent. Ten opzichte van de vorige cao gaan leraren er met ingang van 1 september tussen de 3,3% en 9,5% op vooruit. Daarmee wordt de salariskloof met het voortgezet onderwijs voor de leraren in ieder geval kleiner.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld