Verplichte eindtoets speciaal (basis) onderwijs

Vanaf schooljaar 2019-2020 is de Eindtoets verplicht voor sbo en so. Met invoering van de Wet Eindtoetsing PO werd de eindtoets vanaf schooljaar 2014 -2015 verplicht in het reguliere basisonderwijs. Op dat moment was er nog geen toets beschikbaar voor het speciaal (basis) onderwijs die als terugvaloptie kon dienen indien er bij één van de commerciële eindtoetsen zich een ernstig incident zou voordoen. Om die reden is toen besloten om de verplichting voor de eindtoets in het sbo en so pas in te laten gaan wanneer er een overheidstoets beschikbaar is die geschikt is voor deze doelgroep. 

Doel behaald

Arie Slob, minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, streefde ernaar om vanaf schooljaar 2019-2020 de verplichting van de eindtoetst voor het sbo en so in te laten gaan.

Dit streven heeft hij gehaald. Vanaf schooljaar 2019-2020 is de Eindtoets voldoende geschikt voor het sbo en so en kan het als terugvaloptie voor deze groep dienen.

Alternatieven

Sbo- en so-scholen hebben enkele jaren de mogelijkheid gehad om gebruik te maken van commerciële digitale eindtoetsen, zoals ROUTE 8, de Dia-eindtoets en de AMN Eindtoets. Voor so-scholen is het niet mogelijk geweest om de eindtoetsscores met BRON uit te wisselen. Vanaf schooljaar 2019-2020 zal dit wel verplicht zijn voor zowel sbo- als so-scholen.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld