Zes schoolvakken vernieuwen

De vakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, burgerschap, techniek en digitale kennis worden vernieuwd. Het curriculum wordt voor die vakken vernieuwd voor het basis- en voortgezet onderwijs. Een meerderheid van de Tweede Kamer roept de regering op hiermee aan de slag te gaan. Dit meldt de AOb.

Vernieuwing 

Het CDA, D66, VVD en Groenlinks roepen de regering op om met leraren, ouders en schoolbesturen te beginnen met het vernieuwen van de zes schoolvakken. In 2018 moeten er nieuwe kerndoelen en referentieniveaus zijn. Het gaat om zes vakken, maar als vakverenigingen of het onderwijs zelf aangeven dat ze een vak willen vernieuwen dan moet dat kunnen. Demissionair staatssecretaris Dekker: ‘Ik kan met deze motie goed uit de voeten. ’ Hij denkt dat ook bij andere vakken de noodzaak tot vernieuwing nodig is en wordt gevoeld.

Afgezwakte versie

De curriculumherziening Onderwijs 2032 die Dekker in gang probeerde te zetten is fel bekritiseerd. Dit nieuwe voorstel is een afgezwakte versie van het voorstel van de commissie-Schnabel, die door het ministerie van Onderwijs is ingesteld. De bestaande schoolvakken gingen in dat plan op de schop en werden gebundeld in drie domeinen.

Breed overleg

Leraren vonden dat ze bij die plannen niet werden betrokken en vervolgens kreeg de Onderwijscoöperatie de tijd om over de vernieuwingen na te denken. Nu is er een breed overleg met bonden, schoolbesturen en ouders die over de vernieuwingen nadenken en deze verder gaan uitwerken.


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld