Zorgen bij LAKS over schaduwonderwijs

De toename in betaalde bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining, schaduwonderwijs genoemd, is volgens het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zorgelijk. Het schaduwonderwijs leidt volgens de scholierenorganisatie tot ongelijke kansen. De toename van ouders en leerlingen die kiezen voor schaduwonderwijs geeft volgens het LAKS ook aan dat de kwaliteit van het onderwijs niet goed is.

Onderwijskwaliteit

Volgens het jaarlijkse onderzoek van de Onderwijsinspectie, de Staat van het Onderwijs 2018, daalt de kwaliteit van het voortgezet onderwijs al jaren. Het LAKS denkt dat de dalende onderwijskwaliteit en de toename van schaduwonderwijs verband houden. LAKS voorzitter Jordy Klaas: ‘Het feit dat steeds meer ouders kiezen voor bijles, geeft toch aan dat het reguliere onderwijs niet meer biedt wat ouders leerlingen verwachten.’

Ook de steeds hogere eisen die het vervolgonderwijs en de samenleving stellen, maken dat ouders en leerlingen kiezen voor extra onderwijs. Dit is volgens het LAKS ook een pijnpunt bij het schaduwonderwijs, omdat het zou leiden tot nog meer prestatiedruk en eventueel zelfs burn-outs onder scholieren.

Kansongelijkheid

De bijles die scholieren steeds vaker volgen kost meestal veel geld. ‘We moeten goed beseffen dat niet elk gezin dat geld zomaar kan ophoesten,’ aldus Klaas. Het LAKS erkent dat bijles ook nuttige kansen biedt voor sommige scholieren, maar vindt dat deze kansen voor iedereen moeten gelden. ‘Als goed onderwijs straks nog maar beschikbaar is voor een selecte groep, zorgt onderwijs niet voor het wegnemen van een kloof in een samenleving, maar maakt het onderwijs die kloof alleen maar groter.’

Aanpak onderliggend probleem

Op 17 oktober 2018 werd er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer gehouden over schaduwonderwijs. Het LAKS is blij dat het probleem op de politieke agenda staat, maar vindt dat de problematische gevolgen nog niet duidelijk genoeg zijn. De organisatie is van mening dat een effectieve aanpak van het onderliggende probleem voorlopig ontbreekt. ‘De enige echt manier om schaduwonderwijs tegen te gaan is de kwaliteit van het reguliere voortgezet onderwijs te vergroten. Zo zouden er weer genoeg docenten moeten zijn, met daadwerkelijk genoeg tijd voor elke leerling. Investeringen zijn dus hard nodig.’


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld