Zorgen gebruik social media leerlingen

De meerderheid van docenten in het voortgezet onderwijs merkt door social mediagebruik van leerlingen een negatieve invloed op de schoolprestaties. Dat stelt een in november 2017 verricht onderzoek onder 1.318 docenten in het voortgezet onderwijs. Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Afnemen concentratievermogen

Van de docenten merkt 92% dat het sociale mediagebruik van hun leerlingen negatieve gevolgen heeft: vooral afgenomen concentratievermogen (77%) en afgenomen oplettendheid in de les (68%). Verder merkt 55% van de docenten dat het sociale mediagebruik gevolgen heeft voor de schoolprestaties van hun leerlingen: leerlingen zijn snel en vaak afgeleid, kunnen zich minder goed concentreren, hebben minder tijd voor hun huiswerk en hun (rapport)cijfers gaan achteruit.  Van de docenten heeft 24% de indruk dat het aantal zittenblijvers op hun school is toegenomen en 22% dat de eindexamenresultaten op hun school zijn verslechterd, mede door het gebruik van sociale media.

Sociale en psychische problemen

Door de grote hoeveelheid negatieve gevolgen maken docenten zich zorgen over hun leerlingen. Ze zijn bang dat het leidt tot sociale en psychische problemen bij leerlingen. Zoals Fear Of Missing Out (de angst iets te missen op social media), wat gepaard gaat met sociale druk. Daarnaast kunnen problemen als verslaving, online pesten, minder eigenwaarde, minder persoonlijk contact en achteruitgang van sociale vaardigheden optreden.

Positieve gevolgen

Naast negatieve gevolgen merkt 62% ook positieve gevolgen van het sociale mediagebruik van hun leerlingen, zoals sneller kunnen communiceren, makkelijker informatie kunnen opzoeken en verbetering van digitale vaardigheden. Bijna alle docenten (98%) hebben inmiddels regels (op schoolniveau en/of op docentniveau) m.b.t. het smartphonegebruik van leerlingen.

Ga naar de onderzoeksresultaten


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld